Het brommobiel rijbewijs en meer

Om in Nederland in een brommobiel te mogen rijden, moet u minimaal 16 jaar zijn en in het bezit zijn van een bromfietscertificaat (het AM rijbewijs).

Wanneer mag u brommobiel rijden zónder examen te hoeven afleggen?

 Als u een rijbewijs B (auto) of een rijbewijs A (motor) hebt
 Als uw rijbewijs B of A is verlopen
 Als uw rijbewijs B of A om medische redenen ongeldig is of wordt
 Als u in het bezit bent van een bromfietscertificaat.

Een brommobiel wordt voor de wet gezien als een brommer die lijkt op een personenauto. Dit betekent dat een brommobiel ook een kentekenplaat moet hebben en verzekerd dient te zijn.

Voor brommobielen gelden grofweg dezelfde regels als voor personenauto’s. U moet dus gewoon uw gordel dragen, mag niet bellen onder het rijden en mag niet op het fietspad rijden. Het grote verschil met een personenauto is de maximum snelheid. Een brommobiel mag maximaal 45 kilometer per uur rijden. Vanwege deze snelheid mag u niet rijden op wegen die zijn gesloten voor langzaam verkeer. Dit zijn onder andere snelwegen en autowegen.